Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” sadarbībā ar Zarasu rajona pašvaldības administrāciju, kas ir vadošais partneris, un Zarasu rajona Antazavas bērnu māju turpina aktīvi realizēt projektu Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people)”.  

Jau no š.g. jūnija mēneša Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas centrā “Saskarsme” (Liepājas iela 4, Daugavpils) tiek organizētas vingrošanas nodarbības ar dažādām fiziskām noslodzēm. Nodarbību laikā pieredzējuša instruktora uzraudzībā tiek apgūti dažādi vispārattīstoši un saudzīgi vingrojumi. Nodarbības notiek bez maksas, pielāgojoties esošajai situācijai – āra treniņos. Galvenā mērķauditorija ir seniori, bet tiek laipni aicinātas arī citas personu grupas.

 Projekta ietvaros tiek plānots iegādāties arī mūsdienīgus un specifiskus trenažierus, kuri būs paredzēti lietošanai gan senioriem, gan cilvēkiem ratiņkrēslā un rehabilitācijas periodā, kā arī  ierīkotas ģērbtuves.

Projekts ir vērsts uz sociālo iekļaušanu un fiziskās aktivitātes nozīmes aktualizēšanu senioru vidū. Tādējādi tiek veicināta izpratne arī par fizisko aktivitāšu nozīmīgumu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā.                                                                                                                

Projekta kopējās izmaksas: 705 810,00 euro, t.sk.:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” daļa: 271 564,00 euro, t.sk.:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 85% – 230 829,40 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 13 578,20 euro;

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10% – 27 156,40 euro.

Projekta īstenošanas ilgums: 01.09.2020. – 28.02.2022.

Projekta vadošais partneris:
Zarasu rajona pašvaldības administrācija

www.zarasai.lt

Projekta partneris:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

www.socd.lv

Projekta partneris:
Zarasu rajona Antazavas bērnu māja

www.antazaves-vgn.lt

Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/social-inclusion-of-vulnerable-groups-in-zarasai-daugavpils-cross-border-region-through-development-of-integrated-social-care-network/

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.