26.05.2022., Latvijas Vēstnesī ir publicēti un stājušies spēkā Ministru kabineta 2022.gada 24.maija noteikumi Nr.315 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti””. Grozījumi paredz:   

1. Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti papildināti ar 3.1 punktu:

Sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs, ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai VDEĀVK ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

2. Izteikts 10.1. apakšpunkts jaunā redakcijā:

Palielināts stundu skaits bērniem par 20 h/mēn., kopumā stundu apjoms 100 h/mēn. (līdz šim bija 80 h/mēn.), ja bērns ne retāk kā reizi nedēļā saņem ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nozīmētas  medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus (nepieciešams ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījums vai līgums par pakalpojumu saņemšanu vai ārsta izziņa).

3. Izteikts 17. punkts jaunā redakcijā:

Asistenta pakalpojumu piešķir personām ar onkoloģiskām saslimšanām, ja asistenta pakalpojums nepienākas (ar anketu nekvalificējas).

Ja personai ir noteiktas medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumiem, un nieru mazspējas dēļ nepieciešamas hemodialīzes procedūras vai ir ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā un persona saņem ķīmijterapiju, staru terapiju vai hormonu terapiju, sociālais dienests uz vienu gadu piešķir asistenta pakalpojumu 40 stundas mēnesī.

4. Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti papildināti ar 17.1 punktu:

Palielinātas asistenta pakalpojuma stundas personām ar I invaliditātes grupu no bērnības un kurām VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, gadījumos un apmērā:   

  •  ja apmeklē dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu par 10/20 h/mēn. (atkarīgi no koeficienta 1/2), kopumā stundu apjoms 50/100 h/mēn. (līdz šim bija 40/80 h/mēn.);
  •  ja veic citas darbības (piemēram apmeklē ārstu, sociālos pasākumus) par 15/30 h/mēn. (atkarīgi no koeficienta 1/2),  kopumā stundu apjoms 30/60 h/mēn. (līdz šim bija 15/30 h/mēn.)  

5. Izteikts 33.1.1. apakšpunkts jaunā redakcijā:

Transporta izdevumu kompensāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros varēs saņemt, lai tā saņēmējs nokļūtu algota darba vietā, saimnieciskās darbības veikšanas vietā, brīvprātīgā darba veikšanas vietā, izglītības iestādē, dienas aprūpes centrā, specializētajā darbnīcā vai ne retāk kā reizi nedēļā saņemtu ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nozīmētu medicīnisko procedūru kursu vai rehabilitācijas pakalpojumus.

Iesniegums par transporta izdevumu kompensāciju pilngadīgai personai ar invaliditāti
Iesniegums par transporta izdevumu kompensāciju nepilngadīgai personai ar invaliditāti

6. Izteikts 1. pielikums jaunā redakcijā

Precizēta asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes noteikšanas skala.