Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un Specializēto darbnīcu klienti turpina aktīvi pavadīt vasaras laiku. Papildus tam, ka katru nedēļu klienti vismaz vienu reizi apmeklē pilsētā organizētās izstādes, muzejus, bibliotēkas, atpūtas vietas, turpinām organizēt arī dažādus izklaidējošus, tematiskus un izglītojošus pasākumus Dienas aprūpes centra telpās un teritorijā.

Šonedēļ vēlamies izdalīt divus pasākumus. Dienas aprūpes centra un Specializēto darbnīcu klientu dambrešu turnīru, kas notika 20. jūlijā un Mākslas plenēri “Vasaras ziedi”, kas tika organizēts 22. jūlijā radošu un darba iemaņu attīstīšanas sociālās rehabilitācijas programmas „Mēs varam” ietvaros.

Dambrete pamatoti tiek atzīta par vienu no daudzpusīgi visattīstošākajām prāta spēlēm. Tā veicina loģisko un telpisko domāšanu, uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un pašdisciplīnu. Dambrete iemāca analizēt, izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumu un rīkoties, pēc tam uzņemoties atbildību par savu izvēli. Šī spēle iemāca priecāties par uzvarām, bet pieņemt arī sakāvi, neuztverot neveiksmi kā fatālu nelaimi, bet tieši pretēji — kā pamudinājumu kļūt vēl labākam. Dienas aprūpes centra un Specializēto darbnīcu klienti labprāt piedalījās dambrešu turnīrā, pēc kura saņēma diplomus, atzinības un saldās dāvaniņas.

Savukārt Mākslas plenēra mērķis bija attīstīt klientu radošo iztēli, krāsu izjūtu un mācīt veidot kompozīciju. Mākslas studijas dalībnieki, kuri piedalījās plenēri, varēja strādāt patstāvīgi, ka arī konsultējoties un gleznojot kopā ar Mākslas studijas vadītāju.

Gleznošana svaigā gaisā, mirkļa tveršana, sava redzējuma, sajūtu, emociju atspoguļojums, pieredzes bagātināšana, kopā būšana, saiknes nostiprināšana, tas ir tikai daļa no tā, ko mūsu klienti iegūst piedaloties līdzīgos pasākumos.

Pats galvenais un pats vērtīgākais rezultāts ir gandarījums par sevi, par paveikto darbu un mūsu klientu smaidīgās sejas.