Dienas centra “Saskarsme” atbalsts grupas “Viss manās rokās” dalībnieki izteica velēšanos apgūt Cigun vingrojumu pamatus. Kultūras pasākumu organizatores T.Lapkovskas vadībā, kurai ir Cigun  instruktora sertifikāts,  22.07. notika pirmā grupas nodarbība. Atbalsta grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar atveseļošanās un psiholoģiskā treniņa mākslu, kas ļauj atbrīvoties no saspringuma, stresa un pat slimībām. “Piedaloties  nodarbībās var uzlabot dzīves kvalitāti un pagarināt dzīves ilgumu, nostiprinot fizisko ķermeni un garu un dod iespēju dziļāk izprast sevi un apkārtējo pasauli “- tā par nodarbībām saka pati  nodarbību vadītāja.

       Uz šo brīdi Dienas centrā “Saskarsme” Cigun nodarbības apmeklē – 38 klienti.

  Dienas centrā “Saskarsme” vadītāja L.Gadzāne