Šodien, 2. augustā, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).  Strādājošie vecumā no 25 gadiem 8. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no vairāk nekā 40 izglītības programmām. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteikties mācībām līdz 31. augustam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Neklātienes programma “Sociālāis aprūpētājs”: 640 stundas – 206 stunda klātienes nodarbības, 194 stundas eVidē, 240 stundas kvalifikācijas prakse uzņēmumā.

Mācību grafiks: 2 reizes mēnesī piektdienu vakaros un sestdienās no oktobra līdz maijam

Klātienes nodarbības notiek: Raiņa iela 30, Daugavpils vai Skolas iela 4B, Ozolnieki

Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

  • Sociālās aprūpes nodrošināšana.
  • Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe.
  • Klienta pamatvajadzību nodrošināšana.
  • Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana, paliatīvā aprūpe.
  • Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā.
  • Mājturības pamati.
  • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana.
  • Sabiedrības un cilvēka drošība.
  • Kvalifikācijas prakse uzņēmumā (ceļa izdevumu kompensācija līdz 30 EUR)

Pieteikšanās no 2. augusta līdz 31. augustam šeit

Spied pogu PIETEIKTIES un tiksimies mācībās oktobrī!