Aicinām visus interesentus apmeklēt “Ķermeņa veselība” nodarbības, kurās tiek veikti vingrinājumi smadzeņu darbības aktivizēšanai. Nodarbībās mēs iepazināmies un apgūstam vieglus vingrinājumus, ko turpmāk var darīt mājas apstākļos. Vingrinājumi ir speciāli izstrādāti vecāka vecuma cilvēkiem.

Nodarbības notiek projekta Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people)” ietvaros.

Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Saite uz projekta lapu – https://latlit.eu/social-inclusion-of-vulnerable-groups…/

Projekta kopējās izmaksas: 705 810,00 euro, t.sk.:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” daļa: 271 564,00 euro, t.sk.:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 85% – 230 829,40 euro.

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.