Interreg Latvija – Lietuva projekta “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” ietvaros, Dienas centrā “Saskarsme” turpinās apmācību programmas “Psihoemocionālo mācību pasākumu organižēšana” nodarbības, kuras  apmeklējot seniori tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs. Aktivitāšu temati ir daudzpusīgi un interesanti: “ Gatavība vecumposma izmaiņām ” ,“ Ķermeņa veselība ” ,“ Dzeja manā dzīvē ” , “ Spēles terapija ” u.c.
02.08. seniori “Veselīga dzīvesveida veicināšanas” aktivitātes ietvaros devās izzinošā ekskursijā  uz Zemnieku saimniecību “Kurmīši”, Krāslavas novadā. Tā ir viena no lielākajām saimniecībām Latgalē, kur sastopamas  vairāk nekā 15 dažādu veidu ekoloģiskās zāļu tējas. Senioriem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus, degustēt tējas, apskatīt laukus un pat ievākt sev veselīgās  zāļu tējas.
Dienas centra “Saskarsme” vadītāja     L. Gadzāne