Aprūpes mājās biroja kolektīvs klientes G.Kukšinovas vārdā  saņēma pateicību   par savu darbu.
Paldies par augsti vērtētu darbu !
Savā ikdienā  Biroja kolektīvs sniedz ne tikai sociālo pakalpojumu, bet arī psiho-emocionālo atbalstu katram klientam.
Paldies visiem klientiem un viņu radiem par sadarbību un novēlām  stipru veselību uz daudziem gadiem !

Aprūpes mājās biroja Vecākā sociālā darbiniece N. Jermolajeva