Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” izsaka visdziļāko līdzjūtību Ģertrūdes Tukānes ģimenei un tuviniekiem sakarā ar viņas pāragro nāvi.