Mājsaimniecības, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, var iesniegt iesniegumu, lai saņemtu valsts kompensāciju par apkures izmaksām:

  • No 1.oktobra elektroniski vietnē epakalpojumi.lv
  • No 3.oktobra zvanot uz tālruņiem 65404399, 65404344 pierakstīties pieņemšanai klātienē Iedzīvotāju pieteikšanās punktā mājokļu apkures izdevumu kompensācijai Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 1.stāvā.

Piesakoties kompensācijai klātienē, būs nepieciešams:

  • uzrādīt personu apliecinošu dokumenu (pasi vai eID karti);
  • uzrādīt mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;
  • norādīt kredītiestādes vai pasta norēķinu konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai. Var norādīt arī citai personai piederošu bankas kontu, kā arī šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. 
  • uzradīt maksājumu apliecinošu dokumentu par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;
  • iesniegt rēķinu par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei izmanto elektroenerģiju.

Par malku, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs fiksētu vienreizēju atbalstu 60 EUR uz vienu mājokli. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

Malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim un kurai ir maksājuma apliecinošs dokuments, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 EUR/ber.m3. Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 EUR par tonnu (aptuveni 65 EUR/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnā apmērā. Maksimālais apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlimMaksājumu apliecinošie dokumenti ir obligāti.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 EUR/kWh, bet ne vairāk kā 100 EUR/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlimpašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Maksājumu apliecinošie dokumenti ir obligāti.