Pēc ilgāka pārtraukuma, kas bija saistīts ar ierobežojumiem pandēmijas laikā, 7. decembrī Sociālajā dienestā Vienības ielā 8 notika kārtējā invalīdu sabiedrisko organizāciju Padomes sēde. Padome tika  izveidota 2019. gadā, un tajā ietilpst 16 sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Par Padomes priekšsēdētāju 2020.gadā vienbalsīgi tika ievēlēta biedrības “ILGAS” vadītāja Anna Stankeviča. Neskatoties uz sarežģīto pandēmijas laiku, invalīdu biedrības, iespēju robežās, veica aktīvu sabiedrisko darbu, piedalījās sporta sacensībās, ceļoja un nodarbojās ar jaunradi.

Uz tikšanos ar padomi ieradās Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Natālija Kožanova, domes izpilddirektore Tatjana Dubina, Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova, Sociālā dienesta speciālisti. Tika apspriesti svarīgi jautājumi: pludmales personām ar invaliditāti aprīkojuma uzlabošana Stropos, vasaras kafejnīcu terašu aprīkošana ar ratiņkrēslu pandusiem, ietvju un stāvvietu invalīdiem attīrīšana no sniega, kas traucē pārvietoties ar ratiņiem, sociālā taksometra pakalpojuma paplašināšana un daudz kas cits. Visi personu ar invaliditāti biedrību pārstāvju vēlējumi un priekšlikumi tika uzmanīgi uzklausīti, daudzi no viņiem iegūs konkrētus risinājumus.

Nākamā personu ar invaliditāti biedrību Padomes sēde notiks 2023. gada martā.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.