Laikposmā no 01.01.2022.  līdz 30.11.2022. Sociālas palīdzības nodaļas uzskaitē bija 2566 ģimenes (4482 personas)  ar trūcīgās mājsaimniecības statusu  un  4302 ģimenes (5753 personas) ar  maznodrošinātās mājsaimniecības statusu. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tika piešķirs 1472 ģimenēm (3078 personām). Veselības aprūpes pabalsts tika piešķirts  3934 ģimenēm (4393personām).  Salīdzinot Sociālās palīdzības nodaļas darba  statistiku 2021.g. un 2022.g. var secināt, ka klientu skaits palielinājās.

Nr.p.k.StatussĢimeņu skaitsPersonu skaits
1Trūcīgs
 2021.gads23844085
 2022.gads uz 30.11.25664482
2Maznodrošināts
 2021.gads53827823
 2022.gads uz 30.11.43025753
Nr. p.k.Pabalsta veidsĢimenesPersonas
1Veselības aprūpes pabalsts
 2021.gads43714896
 2022.gads uz 30.11.39344393
2GMI
 2021.gads9791726
32022.gads uz 30.11.14723078
No Ukrainas civiliedzīvotājiem
pieņemtā iesnieguma mērķis:
Iesniegumu skaits
Krīzes pabalsts Ukrainas iedzīvotājiem769
Ārkārtas aizbildnība Ukrainas iedzīvotājiem282
Mājokļa pabalsts Ukrainas iedzīvotājiem147
GMI Ukrainas iedzīvotājiem249
Izziņa krīzes situācijā ES pārtikas pakas saņemšanai645
Citi pabalsti Ukrainas iedzīvotājiem186

 Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina