Decembra sākumā Riebiņos, Preiļu novadā, notika Latgales un Sēlijas novadu Senioru Eiropas deju kolektīvu Ziemassvētku sadancis “Atkalsatikšanās”. Pēc divu gadu pārtraukuma 19 kolektīvi prezentēja savas deju programmas. Tostarp veiksmīgi uzstājās arī mūsu Dienas centra senioru deju kolektīvs “Sapnis” (vadītāja T.Lapkovska).