Ar 17. janvāri spēkā stājas grozījumi Daugavpils domes saistošajos noteikumos, kas paredz palielināt pabalstu bērna uzturam audžuģimenēm, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni. Ņemot energoresursu cenu pieaugumu un pārtikas izdevumu palielināšanos. Daugavpils pilsētas pašvaldība ar 2023. gadu palielina pabalstu bērna uzturam audžuģimenēm, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

Aizvadītā gada pēdējā Daugavpils pilsētas domes sēdē, 29. decembrī deputāti vienbalsīgi apstiprināja lēmumprojektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”. Jaunie grozījumi paredz par 30,00 eiro palielināt bērna uztura pabalstu audžuģimenēm, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

Turpmāk audžuģimenes, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 7 gadu vecumam, saņems ikmēneša pabalstu 245,00 eiro apmērā, līdzšinējo 215,00 eiro vietā.

Savukārt, audžuģimenes, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 18 gadu vecumam, turpmāk saņems ikmēneša pabalstu 288,00 eiro apmērā, līdzšinējo 258,00 eiro vietā.

Pabalstu piešķiršanu Daugavpilī deklarētajām ģimenēm koordinē pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Komunikācijas nodaļa