Pēc Dienas centra “Saskarsme” aktīvas apmeklētājas Irina Kononovičas iniciatīvas tika noorganizēts pulciņš “Runāsim latviski”. Irina uzņēmās būt šī pulciņa nodarbību vadītāja. Līdz ar to Dienas centrā radusies jauna pašpalīdzības grupa. Nodarbības notiek 2x nedēļā. Interese par pulciņu izrādījās negaidīti liela un, diemžēl, jaunus interesentus uz šo brīdi pulciņā nav iespējas uzņemt. Pulciņa dalībnieki latviešu valodu apgūst komunicējoties, pildot un gatavojot mutiskus mājas darbus.

Dienas centra “Saskarsme” sociālā darbiniece L. Gadzāne