Dienas centrā “Saskarsme” Lietuviešu kultūras biedrības ansamblis “Rasa” sniedza koncertu veltītu Lietuvas proklamēšanas gadadienai, kura tiek atzīmēta 16.februārī. Pacilātā gaisotnē izskanēja lietuviešu dziesmas, kuras skanējuma ziņā ir  radniecīgas ar latviešu dziesmām. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja iesaistīties un dziedāt līdzi. Tas koncertā radīja siltu  kopības sajūtu.