21. februārī Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā Vandai Mihailovai, kura vairākus  gadu desmitus sekmīgi vadīja Daugavpils Invalīdu biedrību, par godprātīgu, pašaizliedzīgu un augsti profesionālu darbu  Daugavpils pilsētas labā svinīgi pasniegts Domes augstākais apbalvojums „Mūža ieguldījums”.

Šogad V.Mihailova svin skaistu dzīves jubileju. Pateicoties viņas sirsnībai, aktivitātei un organizatoriskajām spējām, pirms 30 gadiem Vandu Mihailovu ievēlēja par Daugavpils Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāju. Deviņdesmito gadu sākumā tā bija liela organizācija, kas apvienoja vairāk nekā 600 biedru, starp kuriem V. Mihailovai izdevās atrast domubiedrus, ar kuriem kopā tika organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes organizācijas biedriem un pilsētas iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

30 gadu laikā Daugavpils Invalīdu biedrībai izveidota veiksmīga sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām un pilsētas uzņēmējiem, kuri regulāri veic dažāda veida ziedojumus un atbalsta personas ar īpašām vajadzībām, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veidojot subsidētās darba vietas. V. Mihailova ar aizrautību organizēja sporta spēles, radošās meistarklases, ekskursijas un dažādus pasākumus, lai bagātinātu sociāli mazāk aizsargāto daugavpiliešu ikdienu. V. Mihailova aktīvi sadarbojās arī ar valsts un pašvaldību institūcijām, lai veidotu dialogu starp Daugavpils Invalīdu biedrību un lēmumu pieņēmējiem.

Kolēģi un līdzcilvēki atzinīgi vērtē V. Mihailovas izcilās organizatoriskās spējas, augsto atbildības sajūtu un empātiju, kas vienmēr ļāva rast risinājumus visdažādākajiem problēmjautājumiem, uzlabot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti un veicināt šo personu līdzdalību pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs, pasniedzot balvu, uzsvēra daudzās labās īpašības, kas piemīt V. Mihailovai: „Viņa ir pelnījusi šo godpilno titulu par nesavtīgo darbu, kuram veltījusi daudzus sava mūža gadus. Laikā, ko Vandas kundze ir pavadījusi savā, manuprāt, ļoti grūtajā darbā sabiedrības labā, viņa daudz ko ir devusi biedrībai un iemācījusi jaunākajai paaudzei.”

Atzinības un apsveikuma vārdi skanēja arī no Daugavpils Sociālā dienesta, Latvijas Sarkana Krusta Daugavpils komitejas un invalīdu biedrības „Ilgas” pārstāvjiem.

V.Mihailova pateicās tiem, kas visus šos gadus atbalstīja biedrības iniciatīvas un sniedza palīdzīgo roku Invalīdu biedrības pārstāvjiem, sadarbojās dažādu problēmu risināšanā un nepalika vienaldzīgi pret nelaimē nonākušo cilvēku vajadzībām.

Svinīgās ceremonijas noslēgumā izskanēja muzikāls apsveikums no Vienības nama vokālās studijas „Pērlītes” mazajiem dziedātājiem.

*Lēmums par apbalvojuma piešķiršanu V. Mihailovai bija pieņemts Domes sēdē š.g. 9. februārī.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Komunikācijas nodaļa