Arī 2022. gadā Latgalē turpinājās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Kopā ar sadarbības partneriem no Latgales pašvaldībām tiek veidots pamats iekļaujošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, varēs augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas dzīvo ģimenēs, varēs saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savās pašvaldībās. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), atbilstoši savām iespējām, un ar speciālistu atbalstu, varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

SĪKĀK