Elektroniskā reģistrācija vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm sāksies 2023. gada 18. martā plkst.10.00 un turpināsies līdz 24. martam ieskaitot. Reģistrācija notiks mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/ sadaļā „Nometnes”.

Bērniem un jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, reģistrējoties uz vasaras nometnēm, tiks piešķirta prioritāte – katrā no 21 nometnēm tiks rezervēti 20% no kopējā vietu skaita.

Pirms reģistrācijas, lūdzam, pievērsiet uzmanību, ka uz nometnes pirmo dienu ir jābūt atbilstošam vecumam, kurš noteikts konkrētajā nometnē (citādi pieteikums tiks noraidīts!). Pieteikums jāaizpilda valsts valodā, pareizi norādot bērna vai jaunieša vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī viena vecāka vai aizbildņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi, saziņas telefona numuru un e-pasta adresi.

Reģistrācijas laikā var:

  • izvēlēties līdz 3 nometnēm vienā vai katrā vasaras mēnesī, atzīmējot tās prioritārā secībā (pirmo liekot to, kuru visvairāk vēlētos), bet rezultātā bērns tiks tikai vienā no izvēlētajām nometnēm – tajā, kur būs pieejamas brīvas vietas, ievērojot reģistrēšanās laiku;
  • izvēlēties 1 nometni vienā vai katrā vasaras mēnesī, ja vēlaties, lai jūsu bērns apmeklē konkrētu nometni, tad jūsu bērns būs reģistrēts konkrētā nometnē, ievērojot reģistrēšanās laiku.

Pēc reģistrācijas (pāris dienu laikā) būs zināms, vai jūsu bērns ir ticis nometnē un kurā, vai arī ir iekļauts gaidīšanas sarakstā. Šo informāciju vecāki saņems norādītajos e-pastos.

Bērni un jaunieši no daudzbērnu ģimenēm var reģistrēties arī otrajā kārtā, kas sāksies 1.aprīlī plkst. 10.00, bet šajā gadījumā pieteikums tiks izskatīts rindas kārtībā.

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu programmas var aplūkot mājaslapā: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/nometnes_registracija

Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/.

Papildus informācija:
Olga Jefremova
65421916