Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (Dienests) š.g. 20. aprīlī plkst. 13:00 aicina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskos pārstāvjus uz klātienes tikšanos Liepājas ielā 4, Daugavpilī.

Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, aktualitātēm un norisi Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, kā arī būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.