Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojekta “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde” ietvaros 31.03.2023. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Dienas centra “Saskarsme” sociālās darbiniece, lai  veicinātu un atbalstītu Križu senioru izteikto vēlmi, saliedēt iedzīvotājus, uzlabot dzīves kvalitāti caur fiziskam aktivitātēm, kā arī  sakārtot vides objektu- Križu autobusa pieturu, izglītoja  seniorus par iespējām piesaistīt finanses. Tā  Križu senioru biedrībai “Draudzība –K” tapa projekts sadarbībā ar biedrību “Latgaleite” “Paveiksim to kopā” , kura iniciatīvu atbalstīja   Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta “Darbīgās kopienas “ ietvaros. Projekta mērķis: Aktivizēt Križu kopienas visu paaudžu mazākaktīvus iedzīvotājus kopīgu mērķa sasniegšanai, tādejādi veicinot iedzīvotāju līdzdalību un piederības sajūtu apkaimei. Ar jaunām aktivitātēm uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Iedzīvotāju fizisko aktivitātēm  tiks iegādāti paklājiņi.

16.0430.06. ikvienam Križu iedzīvotājam ir  iespēja iesniegt savus zīmējumu  konkursam “Mana sapņu pietura mūzikas ritmos ” Labākie darbi tiks iekļauti vides pieturas apgleznošanā Grafiti tehnikā un autori saņems  tiesības ņemt dalību kopdarba radīšanā, saņemot pretī veicinošas balvas. Darbi iesniedzami  Biedrības “Draudzība-K” telpās, Poligona ielā 48-78 (trešdienās 10.00-12.00 ) vai Apkaimes brīvā laika klubā “Križi”, Viršu ielā 50.

10.07.-15.08. Biedrības “Draudzība-K” telpās Poligona ielā 48-78 (trešdienās 10.00-12.00) iedzīvotāji varēs iepazīties ar iesniegtajiem darbiem un nobalsot par iedzīvotāju simpātijas zīmējumu.

Augusta-septembrī (datumi tiks precizēti) sekos:

Vides objekta apgleznošana GRAFITI

Projekta noslēguma pasākums

-Uzvarētāju apbalvošana

-Kopīga tējas dzeršana.

Darbosies ideju pastkastīte apkaimes jaunam iniciatīvām.

Projekts īstenošanas laiks no  04.04.2023. līdz 30.11.2023.

#IIC #DarbīgāsKopienas #PeopleToPeople