12. maijā specializēto darbnīcu klienti, puiši, kuri nodarbojas Kokapstrādes darbnīcā, sociālās integrācijas ietvaros kopā ar darbnīcas speciālistu apmeklēja Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcu. Šī aktivitāte bija domāta, lai parādītu puišiem īsto vīriešu darbu, komandas garu, saliedētību, ka arī atpūstos no ikdienas darba darbnīcā un iegūtu jaunās zināšanas un emocijas. Turpmāk kokapstrādes darbnīcas speciālists plāno līdzīgas aktivitātes pilsētas rūpniecības uzņēmumos.