Daugavpilī Križu apkaimes iedzīvotāji pulcējās kopā uz saliedējošu pasākumu “Pagalma svētki”.  Tā bija viena no aktivitātēm, kuru atbalstīja Dome senioru biedrībai “Draudzība –K”, iesniegtā projekta “Mēs vēlamies justies šeit piederīgi” ietvaros. Pasākuma atbalstītājs bija arī Sociālais dienests, jo darbiniece, kuras iesaistījusies Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde” piedalījās šī pasākuma tapšanā. Pasākuma laikā tika izstādīti iesniegtie darbi  atbalstītā projekta “Paveiksim to kopā” aktivitātei ,kuru  biedrība “Latgaleite” sadarbībā ar Križu senioru biedrību “Draudzība –K” ieguvusi  iniciatīvai “Paveiksim to kopā”, kuru atbalsta Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta “Darbīgās kopienas  “ ietvaros, vides objekta sakārtošanai-autobusa pieturas apgleznošanai grafiti tehnikā. (#IIC, #PeopleToPeople #DarbīgāsKopienas).

      Pasākuma laikā senioru biedrība “Draudzība –K”  atskatījās uz savu paveikto  apkaimes labā pastāvēšanas 10 gadu garumā. Domes 1.vietnieks  A. Vasiļjevs pasniedza Goda rakstu biedrībai par līdzdalību un līdzatbildību.  Biedrības priekšsēdētāja J. Šalaja saņēma Sociāla dienesta  Pateicības rakstu , ko pasniedza Sociāla dienesta vadītāja M. Gerasimova  par savu ilggadējo aktīvo darbu sabiedrības laba. Iedzīvotāji pasākuma laikā iesniedza  rakstiskus priekšlikumus  kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pasākuma apmeklētājiem bija pieejams arī brīvais mikrofons. Visus priecēja 22.pirmsskolas iestādes, Dienas centra “Saskarsme” senioru kolektīvu koncerts. Nobeigumā visi pulcējās uz kopēju tējas krūzīti  un svētku kliņģeri.