Dienas centra “Saskarsme” apmeklētāju vidū vispieprasītākās aktivitātes joprojām ir fizisko aktivitāšu nodarbības. Tās dot iespēju apmeklētājiem preventīvi rūpēties par savu veselības stāvokli un ar komunicēšanās, kopā būšanas, kopējo interešu grupu nodarbībām, aktivitātēm  vairot aktīva dzīves veida piekritēju rindas. Nodarbības apmeklētajiem kļūvušas vēl aktīvākas un daudzveidīgākas, pateicoties,  projekta  “Interreg Latvija – Lietuva projekta “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” ietvaros iegādātajam inventāram. Dienas centra apmeklētāji  saņēma: 2 vingrinājuma un masāžas krēslus, 2 specializētus krēslus trenažieru lietošanai , rokas, plaukstu trenažierus, vingrošanas  koka nūjas, līdzsvara spilvenus palikņus, vingrošanas paklājus.

Dienas centra  “Saskarsme” vadītāja L. Gadzāne