Pēc biedrības  “Draudzība-K”  aktīvistu ielūguma, 24. jūlijā Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova tikās ar Križu apkaimes iedzīvotājiem. Viņa pastāstīja par izmaiņām, kuri notika sociālajā jomā kopš  1. jūlija: palielinājušies ienākumu sliekšņi trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību statusu iegūšanai, kā arī grozīti noteikumi par mājsaimniecību materiālās situācijas novērtēšanu un mājokļa  pabalsta aprēķinu. M.Gerasimova atbildēja uz daudzajiem iedzīvotāju jautājumiem. Tie skāra ne tikai sociālo palīdzību , bet arī sociālos pakalpojumus, proti, aprūpi mājās un asistentu pakalpojumus. Tāpat šajā dienā Križos notika sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbinieka izbraukuma pieņemšana. Nolemts, ka šāda pieņemšana notiks katru mēnesi. M.Gerasimova norādīja, ka šāda veida tikšanās ar iedzīvotājiem apkaimēs turpmāk būs regulāras.

Informāciju sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.