9. augustā  Dienas centra “Saskarsme”  vadītāja Lilita Gadzāne tika uzaicināta sniegt ekspertīzi un dalīties ar pilotprojektā metodikas “Sociālais darbs kopienā” (Labklājības ministrijas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros) izstrādē pieredzēto un paveikto Daugavpils valstspilsētā  Sociālā darba studiju programmu pasniedzēju un studējošo vasaras skolā “Sociālais darbs daudzveidīgās kopienās”, kas norisinās no šī gada 09. -11.08. augustam atpūtas kompleksā Turbas, Tīnūžu pagastā, Ogres novadā. Vasaras skola sapulcināja kolēģus no visiem novadiem .Grupu darbā tika izrunāts sociālā darba formas-sociālais darbs kopienā ieviešana sociālajos dienestos un šī darba nozīmīgums sociālo problēmu identificēšanā, risināšanā .