Pavadot vasaru, 23. augustā, Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem tika svinēti Neptūna svētki, ar mērķi aktīvi un pozitīvi pavadīt laiku. Noslēpumains un varenais Neptūns ieradās savas košas svītas pavadībā.

Svētku programma ietilpa kustīgās spēles, lustīgas dejas, joki ar Neptīnu, viktorīna veltīta jūras tematikai. Klienti un centra darbinieki aktīvi piedalījās un priecājās no sirds.

Pasākums attīstīja klientu spējas komunicēt vienam ar otru, attīstīt atjautību, ka arī stiprināja fizisko un garīgo veselību.