05.09. Sociālās komitejas priekšsēdētājas vietniece V.Sporāne-Hudojana, Sociālā dienesta vadītāja M.Gerasimova, Dienas centra vadītāja L.Gadzāne  Cēsīs piedalījās diskusijā- domnīcā  “Nojaucam žogus”, kurā uzsvars tika likts uz sociālā darbinieka kopienā lomu, uzdevumiem un šāda sociālā darba virziena ieguvumiem vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībai. Diskusija norisinājās klātienē (tiešraidi varēja vērot Labklājības ministrijas mājas lapā) pilotprojekta “Sociālais darbs kopienās” ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, Nr.9.2.1.1./15/1/001, ietvaros. Paneļdiskusijas dalībnieki diskutēja par to, vai sociālo darbu ir iespējams veikt ārpus Sociālā dienesta telpām un ierastā darba laika? Kas ir sociālais darbinieks kopienā, kāda ir viņa loma pašvaldības attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā? Kādas sociālās problēmas ir kopienas sociālā darbinieka darba sarakstā? Kā un kur rast resursus esošajā kopienā, lai tās risinātu? Kad jāveido kopiena, kuras vēl nav? Kā tas ir – būt par savedēju? Cēsu novada pašvaldības pārstāvji dalījās pieredzē par Cēsu Sociālā dienesta dalību aprobācijas pilotprojektā “Sociālais darbs kopienā” un kopā meklēja labāko veidu, lai veicinātu sociālā darbinieka kopienā veiksmīgu sadarbību ar pašvaldības vadību un iedzīvotājiem.

    Šādas kampaņas un diskusijas Labklājības ministrija   rīkos 7 pašvaldībās (Cēsu, ,Ādažu, Rēzeknes, Bauskas, Tukuma novados, Rīgā, Daugavpils valstspilsētā), kuru sociālie  darbinieki  bija iesaistīti  pilotprojektā “Sociālais darbs kopienā”.

     Jāatzīmē, ka Cēsu novada Sociālais dienests ir viens no pirmajiem, kur ir sociālais darbinieks kopienā. Šo jauno sociālā darba formu jau kādu laiku ir ieviesuši un īsteno arī Ādažu novadā .

Dienas centra “Saskarsme” vadītāja  L. Gadzāne