Sociālais dienests informē, ka no 2023. gada 1.novembra  Asistentu pakalpojumu sektors un Aprūpes mājās birojs atrodas Alejas ielā 68.

Asistentu sektors atrodas 1., 2., 5., 6. kabinetos.  

Asistentu sektora darbinieku konsultācijas :

Asistentu pakalpojumu sektora  grāmatvede  līdz 31.12.2023. atrodas Vienības ielā 8, 15. kabinetā.

Atskaišu veidlapas var paņemt un atskaites nodot dokumentu kastēs gan Alejas ielā 68, gan Vienības ielā 8.

Aprūpes mājās birojs  atrodas  Alejas ielā 68, 3. un 4. kabinetā.

Kontaktpersonas:

Vec. sociālā darbiniece natalja.jermolajeva@socd.lv , Tel: 28453936

Sociālā darbiniece tatjana.sokolova@socd.lv

Klientu pieņemšanas laiks Asistentu pakalpojumu sektorā un Aprūpes mājās birojā:

  • pirmdienās 8.00 -12.00, 13.00-17.00
  • otrdienās 8.00 -12.00, 13.00-16.00
  • trešdienās 8.00 -12.00, 13.00-16.00
  • ceturtdienās 8.00 -12.00

Informāciju sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.