1.novembrī sākās klientu pieņemšana Sociālā dienesta Asistentu pakalpojumu sektorā un Aprūpes mājas birojā jaunajās telpās Alejas ielā 68. Apsveikt ar šo notikumu darba dienas sākumā ieradās Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļjevs. Viņš apskatīja telpas, sazinājās ar darbiniekiem un klientiem un atzīmēja, ka šajās Sociālā dienesta struktūrās  ir radīti ļoti labi apstākļi visiem – gan klientiem, gan darbiniekiem. Telpas ir aprīkotas ar visu nepieciešamo cilvēkiem ar invaliditāti: ar pandusiem, pacēlāju, margām, uzrakstiem Braila rakstā neredzīgajiem u.c.. Aprīkota pieņemšanas zāle. Darbiniekiem radīti lieliski darba un sadzīves apstākļi. A.Vasiļjevs novēlēja Asistentu pakalpojumu sektora un Mājas aprūpes biroja darbiniekiem panākumus jaunajā darba vietā, veselību un labklājību. Viņš pateicās par darbu, uzsverot, ka šobrīd sociālais darbs ir īpaši nozīmīgs. Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova un asistentu pakalpojumu sektora vadītāja Nonna Jakubovska  izteica pateicību Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vadībai par izrādīto rūpi un iespēju apkalpot Daugavpils iedzīvotājus tik komfortablos apstākļos. Sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāte ievērojami uzlabosies, un to varēs novērtēt Sociālā dienesta klienti.

Klientu pieņemšanas laiks Asistentu pakalpojumu sektorā un Aprūpes mājās birojā:

  • pirmdienās 8.00 -12.00, 13.00-17.00
  • otrdienās 8.00 -12.00, 13.00-16.00
  • trešdienās 8.00 -12.00, 13.00-16.00
  • ceturtdienās 8.00 -12.00

Asistentu sektors atrodas 1., 2., 5. kabinetos.  

Asistentu sektora darbinieku konsultācijas :

Asistentu pakalpojumu sektora  grāmatvede  līdz 31.12.2023. atrodas Vienības ielā 8, 15. kabinetā.

Atskaišu veidlapas var paņemt un atskaites nodot dokumentu kastēs gan Alejas ielā 68, gan Vienības ielā 8.

Aprūpes mājās birojs  atrodas  Alejas ielā 68, 3. un 6. kabinetā.

Kontaktpersonas:

Vec. sociālā darbiniece natalja.jermolajeva@socd.lv , Tel: 28453936

Sociālā darbiniece tatjana.sokolova@socd.lv

Informāciju sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.