Sociālais dienests informē, ka tie klienti, kuri nav saņēmuši pilnībā visu viņiem 2023.gadā pienākošos  veselības aprūpes pabalsta summu,  var iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus un čekus līdz 2022. gada 8. decembrim.

Pabalsta saņemšanai jāiesniedz IESNIEGUMS, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), ja tie neatrodas Dienesta rīcībā:

 • pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai inkontinences līdzekļu iegādes nepieciešamību;
 • ārsta izziņu (veidlapa 027/u) personām ar invaliditāti ar spināliem bojājumiem;
 • izdevumu apliecinošus dokumentus (kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģinālu, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums), ja tiek pieprasīta izdevumu kompensācija;

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar   e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.
  Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39:
  654 49907, bezmaksas tālrunis  80006966

IESNIEGUMU VEIDLAPAS var paņemt Lāčplēša ielā 39 no ēkas pagalma puses katru dienu.
Aizpildītus iesniegumus ar pievienotiem dokumentiem var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8., Liepājas ielā 4

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Informāciju sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.