Dienas centram  “Saskarsme”  ir pieredze resursu piesaistei izmantot ne tikai savus iekšējos resursus, bet  gadu laikā izveidojusies pieredze, piesaistīt tos arī no ārpuses- sadarbojoties ar NVO. Šī  sadarbība nes patīkamus “augļus”. Pateicoties NVO pulciņu apmeklētāji saņem papildu atbalstu nodarbību, pasākumu realizēšanai. Biedrība “Latgaleite” realizējusi Dienas centra  senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai vairāk kā 10 projektus.  Šo projektu ietvaros tika bagātinātas nodarbības ar  dažāda veida materiāliem. Materiālus saņēmuši dekupāžas, zīmēšanas, pērļošanas ,adīšanas, rokdarbu  pulciņi. Tika novadītas izzinošas, izglītojošas, tematiskas aktivitātes. Iegādāts sporta inventārs fizisko nodarbību apmeklētājiem. Ansambļi un deju kolektīvi atjaunojuši savus tērpus.

     Arī šis gads  nav izņēmums. Pateicoties biedrībai “Latgaleite” projekta  “Brīvprātīgo pikniks” aktivitātēm  novadīts  jauks pasākumu , kopā būšanai, saliedēšanai. Pulciņi saņēmuši materiālus nodarbībām. Dejotāji šogad atjaunos savus tērpus ar adītiem pančo.

    Uz NVO “Latgaleite” organizētu domnīcu  “Ieguvumi. Atziņas .Trūkumi.” decembrī  tiks aicināti visi interesenti, lai izanalizētu Dienas centra darbības uzlabošanas procesu, liekot uzsvaru uz apmeklētāju  līdzdalību, līdzaktivitāti, līdzatbildību.

     Biedrība “Latgaleite” atbalstu saņem no Daugavpils valstspilsētas domes, kura izskatot pieteiktos projektus, piešķir atbalstu no pašvaldības  budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

            Jāatzīmē, ka NVO ir lielisks resurss un  atbalsts iedzīvotajiem dažādu aktivitāšu, ideju realizēšanai.

Dienas centra “Saskarsme”  vadītāja Lilita Gadzāne.