Sociālās mājas (Šaurā ielā 28), patversmes un naktspatversmes (Šaurā ielā 23) kolektīvs, kuru vada Irēna Šuļga, saņēma pateicību no sociālā dienesta klienta Igora Rimšāna. Viņš pateicas Irēnai Šuļgai, sociālajām darbiniecēm Natālijai Ivanovai un Jekaterinai Skrindževskai, sociālajai aprūpētājai Ingrīdai Vasiļevskai un ēkas uzraugam Aleksejam Golubam  par iejūtību, uzmanību, rūpēm un palīdzību viņiem uzticēto māju iedzīvotājiem. Tāpat I.Rimšāns sveic Sociālā darbinieka dienā un novēl visiem darbiniekiem veselību, laimi, labklājību un panākumus viņu grūtajā darbā!

Informāciju sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.