Sestdien, 18. novembrī, Daugavpils teātrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienas svinības un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības apbalvojuma “GADA BALVA” pasniegšanas ceremonija. Novērtējot daugavpiliešu pašaizliedzīgo darbu un ieguldījumu pilsētas attīstībā, apbalvojums “GADA BALVA” nominācijā VESELĪBAS AIZARDZĪBA UN SOCIĀLAJĀ APRŪPE tika pasniegta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas Dienas centra “Saskarsme” vadītājai Lilitai Gadzānei.

Lilita Gadzāne 2005.gadā ieguva sociālā darbinieka kvalifikāciju un strādā Daugavpils pašvaldības sociālajā jomā.

Lilita Gadzāne ir talantīga un cienījama vadītāja gan kolēģu, gan klientu vidū un ir iemantojusi lielu autoritāti. Lilita ir atklāta gan ar Sociālā dienesta darbiniekiem, gan ar klientiem. Viņa spēj efektīvi noorganizēt ne tikai savas struktūrvienības darbu, bet profesionāli sadarboties arī ar citām Sociālā dienesta struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, valsts iestādēm, sabiedriskajām organizācijām. Lilita ir zinošs un kompetents darbinieks. Lilita pastāvīgi paaugstina savu profesionālo līmeni, apgūst  un pielieto praksē jaunas zināšanas, īsteno valsts un starptautiskās sociālā darba vadlīnijas.

Lilita Gadzāne no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.maijam iesaistījās  Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ”Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde”, kurā ar godu pārstāvēja Daugavpils valstspilsētas pašvaldību, kur pēc pilotprojekta noslēguma guva lieliskus panākumus, kurus pozitīvi atzīmēja Labklājības ministrijas un pilotprojekta organizatoru un iesaistīto dalībnieku pārstāvji.

Pilotprojekta rezultātā Lilita Gadzāne aktivizēja Daugavpils apkaimju aktīvistus, apvienojot viņus kopīgā kopienā: organizējot savstarpējās informācijas saziņas mobilo lietotni un kopīgas aktivitātes, attīstot apkaimju kustību Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, kas ir nozīmīgs resurss sociālo problēmu risināšanai pašvaldības līmenī. No pilotprojektā iesaistes līdz pat šim brīdim Lilita Gadzāne turpina aktivizēt, stiprināt, izglītot, iedrošināt Križu apkaimes seniorus, kopīgi gan attīstot pašu apkaimi, gan motivējot pēc iespējas vairāk iesaistīties arī citus Križu apkaimes iedzīvotājus, risināt sociālās problēmas kopienas līmenī, pašorganizējoties un apzinot esošos iekšējos resursus. Pateicoties Lilitas Gadzānes iesaistei Križu apkaimē 2023.gada 17.septembrī kopīgi ar Križu Senioru biedrību “Draudzība –K” un biedrību “Latgaleite” tika realizēts kopīgi izstrādātais projekts “Paveiksim to kopā” vides objekta sakārtošanai – autobusa pieturas apgleznošanai grafiti tehnikā – kuru finansēja Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta “Darbīgās kopienas “ ietvaros.

Lilita Gadzāne aktīvi iesaistās Labklājības ministrijas rīkoto informatīvo kampaņu par sociālo darbu kopienā dalībā, kuras tiek rīkotas līdz 2023.gada nogalei katrā no 7 pašvaldībām, kurās tika pilotēts projekts, prezentējot un popularizējot Daugavpils valstspilsētas pašvaldību valsts līmenī kā labās prakses piemēru sociālā darba kopienā īstenošanai un attīstībai turpmāk. Katrā no tikšanās reizēm tiek atzīmēts tieši Daugavpils valstspilsētas dalības augstais sniegums un pienesums sociālā darba kopienās popularizēšanā.

Apsveicam Lilitu ar pelnīto apbalvojumu!