Labklājības ministrija ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma atbalstu nodrošina pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”, kuru īstenos pašvaldības. Pasākuma ietvaros plānots uzlabot personu ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās.

Latvijas iedzīvotājiem, kuriem lēmuma pieņemšanas brīdī ir personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem (ieskaitot), kā arī pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu un kustību traucējumiem, kuras nav sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai kuras ir sasniegušas šo vecumu un ir obligāti sociāli apdrošinātas personas (darba ņēmēji, pašnodarbinātie), kuriem ir kustību traucējumi, ar pašvaldības palīdzību, būs iespēja bez maksas veikt stacionārā pacēlāja ierīkošanu, higiēnas un sanitāro telpu pielāgošanu, pandusa un uzbrauktuves izbūve u.c. mājokļa –  vides pielāgošanas veidus, lai uzlabotu vides piekļūstamību savā dzīves vietā, kas veicinātu iekļaušanos sabiedrībā.

Pieteikt vides pielāgojumu veikšanu varēs ne vien personu ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk. Pašvaldība uzņemsies un veiks visus darbus, tai skaitā visas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu.

Pieteikšanās atbalsta pasākumam tiek pagarināta līdz 2024.gada 29. februārim.

Aicinām vērsties pēc papildu informācijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, 11. kabinetā, Vienības ielā 8, Daugavpilī.

Kontaktpersona: sociālā darbiniece Aira Raupe, t. 654 40922