Atbalsta grupa “Esmu .Gribu .Varu” (cilvēki ar kustību traucējumiem), Dienas centrā “Saskarsme” pulcējoties 1x mēnesī ,satiekas, lai atbalstītu viens otru, kopīgi risinātu dažādus jautājumus, uzzinātu par  interesējošiem jauninājumiem sociālajā jomā, informāciju saņemot no sociālā darba speciālistiem un  saturīgi pavadītu brīvo laiku. Dienas centra pasākumu organizatori atbalsta grupai  piedāvā izzinošas tematiskas lekcijas, viktorīnas un citas aktivitātes . Šī iespēja izkļūt no mājām ļauj cilvēkiem justies par pilntiesīgiem un aktīviem sabiedrības locekļiem. Tas var notikt tikai saskarsmē un mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. 

    Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L .Gadzāne