Rūpējoties par sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju interesēm, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā tiek īstenotas vairākas programmas vides pieejamības un mobilitātes nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nemitīgi tiek strādāts arī pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, tāpēc sākot ar šo gadu Sociālā dienesta specializētā autotransporta pakalpojums būs pieejams plašākam iedzīvotāju lokam: turpmāk to varēs izmantot arī gulošie pacienti, turklāt pakalpojums būs pieejams arī ārpus Dienesta darba laika.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs stāsta: “Ikdienā bieži tiekoties ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, konstatēju, ka līdz šim mūsu pašvaldībā netika nodrošināts transporta pakalpojums guļošiem cilvēkiem. Tādēļ, iespējams, kāds no viņiem vispār nevarēja tikt uz nepieciešamo procedūru vai izmeklējumu. Tāpēc kopā ar kolēģiem strādāju pie tā, lai Sociālais dienests varētu sniegt arī šādu atbalstu. Šobrīd man ir gandarījums par to, ka pakalpojums ir pieejams, un jebkurš daugavpilietis, kā arī viņa asistents vai pavadošā persona, var to izmantot. Ne tikai darba dienās, ne tikai darba stundās, kā tas ir bija iepriekš, bet tieši tad, kad cilvēkam jātiek pie daktera vai uz rehabilitāciju”.

Bezmaksas specializētā autotransporta pakalpojumu (izņemot, ja šāds pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem) ne vairāk kā sešas reizes gadā nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi pašvaldībā vai citā Latvijas pilsētā, tiesīga saņemt persona, kuras dzīvesvieta deklarēta pašvaldībā, ja:

  • personai ir funkcionāli traucējumi (persona ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, bērns ar invaliditāti), ir apgrūtināta pārvietošanās un tā nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu;
  • personai noteikta invaliditāte (izņemot personu, kura ārstējas ārstniecības iestādē) un ja tā transportējama guļus stāvoklī, jo veselības stāvokļa dēļ nespēj nosēdēt autotransporta sēdeklī vai ratiņkrēslā, jo nepieciešama pozicionēšana, un ja tās pārvadāšanai ir nepieciešams specializēts transportlīdzeklis.

Sociālā dienesta rīcībā esošais autotransports nav piemērots guļošu cilvēku pārvadāšanai, jo nereti viņu transportēšana prasa papildu tehnisko nodrošinājumu, piemēram, skābekļa balonus un citu specifisku aprīkojumu. Lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību un padarītu to kvalitatīvāku, bija nolemts piesaistīt speciālistus, kas var nodrošināt pārvadāšanu arī tiem cilvēkiem, kuri iepriekš veselības stāvokļa dēļ to saņemt nevarēja.

“Ar Daugavpils domes deputātu atbalstu tika grozīti saistošie noteikumi Nr. 14 “Pašvaldības sociālie pakalpojumi”. Savukārt Sociālais dienests izsludināja konkursu par pakalpojuma sniegšanu, kurā uzvarēja vietējais uzņēmums. Tam ir aprīkots specializētais transports, kas ir pielāgots gulošu cilvēku pārvadāšanai. Viņi arī nodrošina cilvēka pārnešanu no mājām vai iestādes līdz mašīnai un atpakaļ, kas ir ļoti svarīgi. Mūsu dienestā turpinās darboties specializēts transportlīdzeklis, sniedzot transporta pakalpojumu Daugavpils iedzīvotājiem ar I, II grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti” – stāsta Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova.

“Gulošu cilvēku pārvadāšana un nogādāšana līdz galamērķim izrādījās ļoti pieprasīts pakalpojums mūsu pilsētā, kā arī ārpus tās. Kaut arī Daugavpils ir salīdzinoši liela pilsēta, daudzi pakalpojumi tās iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām ir pieejami tikai Rīgā vai arī citās valstīs. Mūsu uzņēmumam jau ir pieredze vairākos veiksmīgi realizētajos starpvalstu braucienos. Mēs lepojamies ar labajām atsauksmēm par mūsu darbu un priecājamies, ka tagad mūsu pakalpojumi, pateicoties Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalstam, kļūst pieejami vēl plašākam cilvēku lokam”, pauž SIA “SPECMed” valdes loceklis Andris Ondzuls.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrakstīt iesniegumu un pievienot ārsta nosūtījumu/medicīnisko izziņu 027/u. Ņemot vērā lielo pieprasījumu sociālā pakalpojuma saņemšanai, Sociālais dienests lūdz laicīgi (vismaz nedēļu iepriekš) sniegt informāciju par Jums nepieciešamo brauciena datumu un laiku. Uzziņas pa tālr.654 40923,  654 40922.

Plašāka informācija par visiem Daugavpils Sociālā dienesta pakalpojumiem personām ar invaliditāti pieejama šeit: http://www.socd.lv/?page_id=3295.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes

Sabiedrisko attiecību nodaļa