5. februārī  Dienas centrā “Saskarsme” uz  pirmo nodarbību “Latviešu valodas sarunu klubs”,  kuru vada brīvprātīgais, ieradās 30 interesenti. Šajā nodarbībā tika risināti organizatoriskie jautājumi. Šoreiz  pieprasījums, diemžēl, pārsniedza piedāvājumu. Lai varētu optimāli darboties un nostiprināt latviešu valodas runas  prasmes tik īsā laika posmā 30 min  un katram dotu iespēju izteikties,  grupā jābūt ne vairāk par  8 apmeklētājiem .Tāpēc kopējā tikšanās reizē tika izlemts priekšroku saņem apmeklētāji, kuri šobrīd gatavojas doties uz eksāmenu. Pārējo vēlmes mēģināsim apmierināt, pieaicinot jaunus brīvprātīgos.

Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L .Gadzāne.