Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Sociālais dienests lūdz klientus ar trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusiem iesniegt  aktuālos rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) un par telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem līdz 2024.gada 17. maijam.

Rēķinus var iesniegt klātienē vai nosūtot rēķinu elektroniskās versijas uz e-pastu rekini@socd.lv.