Dienas centrā “Saskarsme” savu darbu turpina pulciņš “Dārzkopji”, kurš savu darbību uzsāka kā viens no pirmajiem pulciņiem Dienas centrā -2003. gada septembrī.
Pulciņa dalībnieki (Jevgēnija Mikucka, Marija Jasjukeviča, Janina Stavro, Ņina Stupāne, Alfrēds Mošāns), kuru vidējais solīdais gadu vecums sastāda virs 85 gadiem, joprojām pēta un interesējas par visu, kas saistīts ar to, ko var izaudzēt pie sevis sakņu dārzā vai vasarnīcā, organizē ražas un ziedu izstādes. Dodas izbraukuma nodarbībās pie tiem bijušajiem pulciņa dalībniekiem, kuri vairs nespēj patstāvīgi pārvietoties.
Pulciņa vadītāja brīvprātīgā Jevgēnija Micucka sadar-bojas arī ar citiem Dienas centra pulciņiem, tādējādi organizējot pieredzes apmaiņu starp dalībniekiem.