31. maijā Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova un dienas centra “Saskarsme” sociālā darbiniece Lilita Gadzāne pasniedza Atzinības rakstu un piemiņas veltes šī centra kultūras pasākumu organizatorei Antoņinai Sivakovai, kura aiziet pelnītā atpūtā. Kolēģi sirsnīgi pateicās Antoņinai par atbildīgu, atsaucīgu  darba pienākumu pildīšanu, uzmanību un iejūtību  pret klientiem. No mīļotā dienas centra Antoņina neatvadās: viņa tur turpinās strādāt kā brīvprātīgā. Novēlām cienījamai kolēģei stipru veselību, labklājību un radošus panākumus!