Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” sociālo palīdzību sniedz Sociālās palīdzības nodaļa

Kas var pretendēt uz TMS vai MMS statusiem un kā tos saņemt

PABALSTI

Sociālās palīdzības nodaļas mērķis – nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras deklarējušas  savu  dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā,  atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem.
Sociālās palīdzības nodaļas uzdevumi – savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi izskatīt iesniedzēja iesniegumu par:

 • trūcīgas/maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanu;
 • garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanu;
 • mājokļa pabalsta piešķiršanu;
 • sociālās palīdzības sniegšanu.

Buklets

Sociālās palīdzības nodaļas klientu  apkalpošanas punkti:

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.
  Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39:
  654 49907,
  654 49908 – uzziņai par rēķiniem un mājokļa pabalstu,       
  bezmaksas tālrunis  80006966

IESNIEGUMU VEIDLAPAS var paņemt Lāčplēša ielā 39 no ēkas pagalma puses katru dienu.
Aizpildītus iesniegumus ar pievienotiem dokumentiem var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8., Liepājas ielā 4

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem