NORMATĪVIE DOKUMENTI KLIENTIEM 

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni

Daugavpils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā”   

Daugavpils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10 “Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

Daugavpils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils  valstspilsētas atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.14 “Pašvaldības sociālie pakalpojumi”

Daugavpils valstspilsētas domes 25.10.2007. saistošie noteikumi Nr.15 “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Daugavpils valstspilsētas domes 28.01.2022. Saistošie noteikumi Nr.7 “Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”

Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā

NODERĪGA INFORMĀCIJA

PAR APLIECĪBU “GODA ĢIMENE”

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība  (IESNIEGUMU VEIDLAPAS)

Informācija par uzturlīdzekļu saņemšanu (IESNIEGUMA VEIDLAPA)