No 01.11.2022.  līdz 31.03.2023.  klientu pieņemšanas laiki būs šādi:


SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  NODAĻA 

Sociālās palīdzības nodaļa Lāčplēša ielā 39 un Vienības ielā 8, Daugavpilī, veic klientu pieņemšanu  tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
 Saņemt konsultācijas un iesniegt dokumentus var bez  iepriekšēja pieraksta .

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966.

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908

Tālrunis saziņai klientu apkalpošanas punktā Lāčplēša ielā 39  braukšanas atlaižu karšu noformēšanai – 29579901.

Tālrunis saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Vienības ielā 8 (17. kab.): 654 28668, 654 40919

Klientu apkalpošanas punkts Liepājas ielā 4 veic klientu pieņemšanu klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Papildus klientu pieņemšanai klātienē, iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālo palīdzību attālināti (elektroniski, pa pastu vai speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs);

SOCIĀLO  PAKALPOJUMU  NODAĻA 

Sociālo pakalpojumu sniegšana Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā notiek  tikai pēc iepriekšēja pieraksta
Tālrunis saziņai ar Sociālo pakalpojumu nodaļu: 654-40926

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Asistentu pakalpojumu sektors

Sociālo pakalpojumu sniegšana asistentu pakalpojumu sektorā notiek  tikai pēc iepriekšēja pieraksta
Tālruni saziņai ar Asistentu pakalpojumu sektoru: 654 40928 (pierakstam), 654-40929, 654-21536

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana  no 07.04.2021.

Dienas centrs “Saskarsme” sniedz pakalpojumus klientiem: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16.30, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:30.
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz pakalpojumus klientiem: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16.30, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:30.
Aprūpe mājās birojs sniedz pakalpojumus pilnā apjomā.
Sociālā patversme, Nakts patversme sniedz pakalpojumus klientiem pilnā apjomā.
Sociālā māja sniedz pakalpojumus klientiem pilnā apjomā.

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt   dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

UZMANĪBU! Dienesta telpās aizliegts atrasties personām, kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes vai kuras ir inficētas.

Sociālais dienests lūdz klientus ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika, neveidojot  rindas pie Dienesta ārdurvīm.

Ierodoties uz pieņemšanu, ievērot divu metru distance, lai novērstu drūzmēšanos.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās).

Drošības pasākumu neievērošanas gadījumā Sociālā dienesta speciālisti klientus neapkalpos.