SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  NODAĻA 

Sociālās palīdzības nodaļā Lāčplēša ielā 39 un Vienības ielā 8, Daugavpilī, saņemt konsultācijas un iesniegt dokumentus var:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966.

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (mājokļa pabalsts): 654-49908

Tālrunis saziņai Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39  braukšanas atlaižu karšu noformēšanai – 29579901.

Tālrunis saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Vienības ielā 8 (17. kab.): 654 28668, 654 40919

Klientu apkalpošanas punktā Liepājas ielā 4 iesniegt dokumentus var:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Papildus klientu pieņemšanai klātienē, iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālo palīdzību attālināti (elektroniski, pa pastu vai speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs);

SOCIĀLO  PAKALPOJUMU  NODAĻA 

Sociālo pakalpojumu sniegšana Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā notiek  tikai pēc iepriekšēja pieraksta
Tālrunis saziņai ar Sociālo pakalpojumu nodaļu: 654-40926

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Asistentu pakalpojumu sektors

Sociālo pakalpojumu sniegšana asistentu pakalpojumu sektorā notiek  tikai pēc iepriekšēja pierakstaTālruni saziņai ar Asistentu pakalpojumu sektoru: 654 40928 (pierakstam), 654-40929, 654-21536

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 13.00-17.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • trešdienās               8.00 -12.00, 13.00-16.00
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Dienas centrs “Saskarsme” Liepajas ielā 4, sniedz pakalpojumus klientiem: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 17.00, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00.
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem 18. novembra 197v, sniedz pakalpojumus klientiem: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 17.00, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 13:00.
Nakts patversme sniedz pakalpojumus no plkst.  20.00 līdz  7.00

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt   dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

UZMANĪBU! Dienesta telpās aizliegts atrasties personām, kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes vai kuras ir inficētas.

Sociālais dienests lūdz klientus ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika, neveidojot  rindas.

Ierodoties uz pieņemšanu, ievērot divu metru distance, lai novērstu drūzmēšanos.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās).