Grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu dzīvokļu pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

  • personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi;
  • citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās specializētā institūcijā.

Adrese: Šaurā ielā 26, 3.stāvs, Daugavpils, LV-5410
Vadītāja: elvira.ignatova@socd.lv ; 65442502
Sociālā darbiniece: jelena.maklere@socd.lv; 65442513
Darba laiks: diennakts
Pieejama papildus informācija:
BUKLETS

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Līdz Grupu dzīvokļiem var nokļūst no pilsētas  centra ar 3B un 3C autobusu, jāizkāpj pieturā  “Šaurā iela”, meklēt ēku Šaurā iela 26, 1.stāvs; zvanīt durvīs.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem