Krīzes centrs krīzes situācijās nonākušās personas nodrošina ar krīzes centra pakalpojumu un  īslaicīgu mājvietu. Krīzes centra pakalpojumu klients var saņemt arī bez izmitināšanas.

Krīzes centra pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

  • personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai citas avārijas, ugunsgrēka rezultātā;
  • ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes;
    vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka atzinuma;
  • bērni, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām līdz to nodošanai vecākiem vai ievietošanai bērnu aprūpes institūcijā;
  • ģimenes ar bērniem, ja ģimenē bērna attīstībai, veselībai un dzīvei ir bīstami vai nelabvēlīgi apstākļi.

Adrese: Šaurā ielā 26, 1. un 2.stāvs, Daugavpils, LV-5410
Diennakts tālrunis: 654 42503
Vadītāja: elvira.ignatova@socd.lv ;
65442502
Sociālā darbiniece: sandra.vagele@socd.lv;
65442514
Darba laiks: diennakts

Pieejama papildus informācija:
Buklets

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Krīzes centrā var nokļūst no pilsētas  centra ar 3B un 3C autobusu, jāizkāpj pieturā  “Šaurā iela”, meklēt ēku Šaurā iela 26, 1.stāvs; zvanīt durvīs.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem