Grupu dzīvokļu pakalpojuma sniedzējs nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, nodrošinot dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Mērķis: radīt apstākļus un sniegt palīdzību, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem būtu iespēja integrēties sabiedrībā, apgūt sadzīves prasmes, iespēja dzīvot neatkarīgu un pilnvērtīgu dzīvi, iesaistīties un piedalīties sabiedrības dzīves norisēs, iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dalībai darba tirgū.

Grupu dzīvokļu pakalpojuma sniedzējs klientiem nodrošina:

  • mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
  • diennakts uzraudzību;
  • sadzīves iemaņu uzturēšanu vai korekciju;
  • atbalstu pašaprūpē;
  • sociālo prasmju pilnveidi;
  • atbalstu darba meklēšanā un izpratnes par darba attiecībām veidošanu;
  • sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu;
  • atbalstu fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai;
  • sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;
  • ja klients darba dienas laikā nav nodarbināts vai nesaņem citu regulāru sociālo pakalpojumu, grupu dzīvokļu pakalpojuma sniedzējs nodrošina nodarbības atbilstoši individuālo sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plāna.

Adrese: 18.novembra ielā 354V , Daugavpils, LV-5413
Informatīvais tālrunis: 654 42666
Vadītāja daina.umbrasko@socd.lv
mob. t. 28236593
Darba laiks: diennakts
Pieejama papildus informācija:
Pakalpojuma saņemšanas kārtība

BUKLETS

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem