Ģimenes mājas “Pīlādzis” mērķis ir ģimeniskai videi pietuvināta ilgstoša sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana bērniem. Pakalpojums nodrošina bērniem aizsargātības sajūtu, nodrošina apstākļus viņa attīstībai un labklājībai, atbalstīt bērna centienus būt patstāvīgam.
Ģimenes mājas “Pīlādzis” pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

  • bāreni un bez vecāku gādības palikuši bērni, bērni invalīdi,  ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Ģimenes māja “Pīlādzis” pakalpojuma piešķiršana:

Lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pieņem Daugavpils pilsētas bāriņtiesa.

NOLIKUMS

Adrese: Komandanta ielā 3, Daugavpils, LV-5401
Vadītāja: maritana.gorina@socd.lv; t.28801941

Sociālā darbiniece: ligita.lalina@socd.lv;

Darba laiks: diennakts

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem