Mērķi: apsaimniekot pašvaldības sociālo māju Šaurā ielā 28, Daugavpilī un tajā esošos sociālos dzīvokļus. Veikt sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, piesaistot sociālo resursu sistēmas, lai risinātu sociālās problēmas, kas aktuālas konkrētiem indivīdiem, ģimenēm un sociālām grupām, kuras dzīvo Sociālās mājas sociālos dzīvokļos, proti:

  • Ģimenēm ar bērniem;
  • Pensijas vecuma personām;
  • Personām ar invaliditāti;
  • Bezdarbniekiem        

Sociālā māja nodrošina šādus pakalpojumus:

  1. telpu un iekārtu veļas mazgāšanai;
  2. dušas telpas izmantošanu;
  3. ģimenes asistenta pakalpojumu;
  4. psihologa pakalpojumu ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;

3., 4. punktos  minētie pakalpojumi personai tiek sniegti bezmaksas, par 1. un 2.apakšpunktā minētiem pakalpojumiem persona maksā līdzdalības maksājumu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi.

PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI

Adrese: Šaurā ielā 28, Daugavpils LV5410
Vadītāja irena.sulga@socd.lv
Tālruni 65441032, 28236119
Darba laiks: pirmdien-piektdien  8.00-17.00
Pieejama papildus informācija:
Buklets
Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Sociālajā mājā var nokļūst no pilsētas  centra ar 3B un 3C autobusu, jāizkāpj pieturā  “Šaurā iela”, meklēt ēku Šaurā iela 28

Vides pieejamība personām ar invaliditāti

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta  blakus  ēkai Šaura 28