Nodrošina profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas ģimenēm ar bērniem, t.s. audžuģimenēm, aizbildņiem, cietušajām no vardarbības, ģimenēm, kuras ir nonākušas krīzes situācijā. Sociālos pakalpojumus persona pieprasa pašvaldībā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta.
Sociālie pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz personas iesniegumu un ģimenes situācijas izvērtējumu.

Sektora ģimenēm ar bērniem sniedzamie pakalpojumi:

Psihologa pakalpojumi  

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem    (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Specializētā autotransporta pakalpojumi (Dokumentu noformēšana klientiem dotā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamības gadījumā)

Ģimenes asistenta pakalpojums

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tālruni:
Vecākā sociālā darbiniece:
654 29473
Sociālie darbinieki:
654 29437
654 29438
654 29474
654 49289

BUKLETS

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Līdz Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālā darba ģimenēm ar bērniem  sektoram  K.Valdemāra ielā 13  var nokļūt:

  • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
  • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem